Moje Kwalifikacje

 • Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Logopedyczne.
 • Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Neurologopedyczne.
 • Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Surdologopedyczne.

Mogę się również pochwalić:

 • Terapia ustno – twarzowa i stymulacja psychomotoryczna dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (Elementy metody Castillo – Morales).
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM.
 • Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.
 • Kurs „Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca badanie – ocena – interwencja” według metody NDT Bobath.
 • Warsztaty szkoleniowe „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy
  – część I” organizowane przy współpracy Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”.