Terapia

Pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, począwszy od niemowląt, posiadającymi zaburzenia mowy o różnej etiologii (zaburzenia neurologiczne, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch, zaburzony słuch fonemowy, opóźniony rozwój mowy itp.).

Stopień trudności ćwiczonego materiału dobieram do indywidualnych możliwości pacjenta. Cały czas wzbogacam swój warsztat pracy. Szkolę się i podnoszę swoje umiejętności.

Zapewniam miłą atmosferę w trakcie zajęć oraz gwarantuję szybkie efekty terapii.  Korzystam
z różnych metod pracy (elementy metody Castillo – Morales, elementy metody werbo – tonalnej, elementy metody krakowskiej itp.).

Logopeda

  • Dyslalie (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna itp.) – terapia wad wymowy
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Praca nad prawidłowym oddechem, fonacją i artykulacją

Neurologopeda

  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy pochodzenia korowego.
  • Dlalia – praca nad rozwojem mowy w przypadku jej braku (u dzieci)
  • Terapia zaburzeń dyzartrycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi
  • Afazja dziecięca

Surdologopeda

  • Terapia mowy w przypadku zdiagnozowanego niedosłuchu.